Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:

Chúng Đi Buôn - HPMelody

Post a reply

TinyPic UploadPhotobucket UploadImageshack Upload
Smilies
:hi: smile biggrin :coverlaugh: laugh2 :scratch_one-s_head: :nail_bite2: :bat_tay: :d_clock: :girl_cray: :boy-cry: angry3 give5 :secret2: :spiteful: :clapping: :give_rose: 2laughing bye2 :cafe: doubleup :thank2: :welcome:
View more smilies
BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON
Topic review
   

Expand view Topic review: Chúng Đi Buôn - HPMelody

Re: Chúng Đi Buôn - HPMelody

Post by hpmelody » July 11th, 2018, 7:21 pm

DaMinhChau » 10 Jul 2018, 01:17 wrote:Thích nghe Huy Phương hát bài ni nha... :clapping: :clapping: :clapping: doubleup :thank2: Nghe thật xót xa... qua giọng hát của HP. :cray: :cray: :cray: :10diem: :moremore: :langlangluon: :antuong:

cám ơn DMC luôn ủng hộ :thank2:

Re: Chúng Đi Buôn - HPMelody

Post by DaMinhChau » July 9th, 2018, 6:17 pm

Thích nghe Huy Phương hát bài ni nha... :clapping: :clapping: :clapping: doubleup :thank2: Nghe thật xót xa... qua giọng hát của HP. :cray: :cray: :cray: :10diem: :moremore: :langlangluon: :antuong:

Chúng Đi Buôn - HPMelody

Post by hpmelody » July 9th, 2018, 5:16 pm


Top